Konferencia je určená pre zástupcov bánk, poisťovní a finančných inštitúcií. Program sa zameria na technologické inovácie vo finančnom sektore (FINTECH), smernicu PSD2 aj právny a technologický pohľad na implementáciu nových technológií.